Uitbreiding luchthaven van Zaventem

De luchthaven Brussels Airport heeft de ambitie om de activiteiten en het aantal jobs tegen 2040 te verdubbelen. Daarvoor zijn onder meer twee nieuwe pieren nodig en een verlenging van een (taxi)baan. De luchthaven belooft dat tegen 2040 de helft minder omwonenden geluidsoverlast zal ondervinden dan nu en start een overlegplatform op. Dat is vandaag gezegd bij de voorstelling van de “Strategische Visie 2040” van Brussels Airport.

Brussels Airport zit momenteel aan zijn piekcapaciteit (74 bewegingen per uur). Die kan de komende jaren worden uitgebreid door het baangebruik te verbeteren. Concreet wil de luchthaven ervoor zorgen dat er steeds twee banen kunnen worden gebruikt om te landen en twee om op te stijgen.

Structureel
Vanaf 2025 zijn echter structurele ingrepen nodig. Brussels Airport legt twee opties op tafel. Ofwel wordt de taxibaan naast piste 25L/07R even lang als de baan zelf, ofwel wordt de piste zelf (samen met de taxibaan) met zowat 900 meter verlengd naar het oosten. “Dit zijn de twee opties om meer capaciteit te creëren. Andere opties zijn er niet”, stelde Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport. Hij benadrukte wel dat de luchthaven zelf “geen voorkeur heeft voor optie A of optie B”. Beide leveren overigens dezelfde piekcapaciteit op (tot 93 bewegingen per uur).

40 miljoen reizigers
Met de extra capaciteit zou Brussels Airport tegen 2040 40 miljoen reizigers kunnen verwerken (tegen 23,5 miljoen in 2015). Om die mensen op te vangen, zouden er twee nieuwe pieren moeten komen (pier A west tegen 2023 en pier C tegen 2035). Er is ook een herinrichting gepland van vrachtzone Brucargo, omdat het vrachtvervoer tegen 2040 zou verdubbelen tegenover 2010, tot 925.000 ton.

Geen verdubbeling aantal vluchten
Feist benadrukte dat de verwachte groei van passagiers en cargo niet gepaard zal gaan met een verdubbeling van het aantal vluchten. Doordat er steeds grotere vliegtuigen worden ingezet en de bezettingsgraad toeneemt (tot gemiddeld 130 passagiers per vliegtuig in 2040, tegen 80 in 2010), zou het aantal vliegbewegingen veel minder snel stijgen. Met 315.000 bewegingen in 2040, zou het totale aantal bewegingen nog steeds lager zijn dan in het topjaar 2000.

Geluidshinder
Bovendien worden vliegtuigen ook almaar stiller. Feist ging er prat op dat het aantal omwonenden van de luchthaven dat geluidshinder kan ondervinden (“potentieel gehinderden”) tegen 2040 bijna zou halveren tegenover 2015, zowel met optie A als optie B. Inwoners van Humelgem, Zaventem Dorp, Diegem en Machelen zouden wel meer geluid te verwerken krijgen.

Jobs
Wat de jobs betreft, zou het aantal directe en indirecte banen op de luchthaven toenemen van 60.000 vandaag, naar 75.000 in 2020 en zelfs 120.000 in 2040. Brussels Airport plant ten slotte een nieuw bedrijvencomplex in het hart van de luchthaven. Het pleit ook voor een nieuwe, rechtstreekse toegangsweg tot de luchthaven vanop de E40 Brussel-Leuven.

“We brengen vandaag een nieuwe visie naar voren, met als doel meer welvaart, meer jobs en meer connectiviteit te creëren”, aldus de CEO van Brussels Airport. “We willen in een brede dialoog samen zoeken naar de best mogelijke manier om dat te doen.” Daarom werd Forum2040 gelanceerd, waarin de luchthaven in dialoog wil gaan met alle betrokkenen over de plannen. De bedoeling is om met vijftig à zestig omwonenden, experten, organisaties… in januari van start te gaan.

“Moed”
“Sommigen hadden woensdag hun oordeel al klaar”, nadat een deel van de plannen in de pers was uitgelekt, hekelde luchthavenvoorzitter Marc Descheemaecker. De strategische visie is volgens hem echter genuanceerder dan er geschreven werd. “Ik ken maar weinig bedrijven die de moed zouden hebben om hun langetermijnplannen te projecteren”, klonk het.

“We roepen op om de komende dagen de slogans achterwege te laten en rond één tafel te verzamelen om de dialoog aan te gaan” over de toekomst van de luchthaven, vulde Feist aan.

 

Bron: Vtm nieuws